Wie zijn wij?

Even voorstellen

Het Museum Amsterdam Noord, in de wandeling Museum De Noord genoemd, is een stichting, waarvan de notariële akte is gepasseerd op 21 juli 2006. Uiteraard is deze stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, onder nummer 34252915.

Het Museum is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat wil zeggen dat een gift in geld aan het museum aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting voor particulieren en van de vennootschapsbelasting voor ondernemers.
De details verschillen naar gelang de persoonlijke omstandigheden van de gever. Uw eigen belastingadviseur kan daarover nauwkeurige inlichtingen geven.
Uitgebreide inlichtingen staan op de website www.daargeefjeom.nl van de overheid.

Het bankrekeningnummer van het museum is NL74 ING B0002 3620 93 t.n.v. Stichting MAN Museum Amsterdam Noord te Amsterdam.


De huidige bestuursleden zijn:

Frida Badoux, voorzitter
Jan Bloemink, penningmeester
Anneke Stavast, secretaris
Hans Bekker, bestuurslid
Jannie Fransman, bestuurslid