Tentoonstellingen

Noord Spoort, het spoor terug in Noord

7 april tot 15 oktober 2018

Op 22 juli opent de Noord Zuidlijn. Na 52 jaar keert het spoor terug in Noord. In samenwerking met o.a. Het genootschap de Blauw Tram, het NZH museum, Bureau Noord Zuidlijn, GVB metro en tram wordt een tentoonstelling voorbereid over verleden, heden en toekomst van het spoor in Noord. Begin april opent de tentoonstelling met een uitgebreid randprogramma met lezingen over heden en toekomst en excursies naar het verleden van het openbaar vervoer in ons stadsdeel. Tijdens de tentoonstelling tonen we straks  langs het oude tracé, vanaf het verdwenen station ‘het Tolhuis’ tot aan de Buiksloterdijk, op een aantal punten foto’s van de tram. Maar in de Buikslotermeerpolder gaat dat niet meer omdat alle referentiepunten in het heden verdwenen zijn.

 

Binnenkort

50 jaar IJ-tunnel
Afgelopen juli is  de metro gaan rijden: het spoor is terug in Noord.  De opheffing van de tramlijn in 1956 had meerdere redenen.  Maar de sloop van station het Tolhuis hing ook samen met de komst van de IJ-tunnel.  In de afgelopen vakantie werd het bestuur benaderd door de gemeente Amsterdam om samen met Harry Bijl, de auteur van het binnenkort te verschijnen boek “Een monument onder het IJ”  dat uitkomt ter gelegenheid van een halve eeuw IJ-tunnel, een tentoonstelling te maken. Een uitdaging om op korte termijn te werken  om toonbare zaken te zoeken.

We zijn momenteel hard bezig om deze tentoonstelling vorm te geven en originele spullen die te maken hadden met de IJ-tunnel uit de archieven en de depots van het Amsterdam Museum, het HCAN en NEMO te halen. Gelukkig zijn beide depots ook in Noord gevestigd. Ook besteden we aandacht aan de heer T.C. Groot die samen met de BAN (voorloper van de VEBAN) en de heer Both van de Ford Fabriek, vurige pleidooien hield en actie voerde voor de tunnel.  Een deel van zijn archief kregen we voor de expositie in bruikleen van zijn kleindochter Karin Groot