Tentoonstellingen

Tot eind april

Afgelopen juli is  de metro gaan rijden: het spoor is terug in Noord.  De opheffing van de tramlijn in 1956 had meerdere redenen.  Maar de sloop van station het Tolhuis hing ook samen met de komst van de IJ-tunnel.  In de afgelopen vakantie werd het bestuur benaderd door de gemeente Amsterdam om samen met Harry Bijl, de auteur van het binnenkort te verschijnen boek “Een monument onder het IJ”  dat uitkomt ter gelegenheid van een halve eeuw IJ-tunnel, een tentoonstelling te maken. Een uitdaging om op korte termijn te werken  om toonbare zaken te zoeken.

We zijn momenteel hard bezig om deze tentoonstelling vorm te geven en originele spullen die te maken hadden met de IJ-tunnel uit de archieven en de depots van het Amsterdam Museum, het HCAN en NEMO te halen. Gelukkig zijn beide depots ook in Noord gevestigd. Ook besteden we aandacht aan de heer T.C. Groot die samen met de BAN (voorloper van de VEBAN) en de heer Both van de Ford Fabriek, vurige pleidooien hield en actie voerde voor de tunnel.  Een deel van zijn archief kregen we voor de expositie in bruikleen van zijn kleindochter Karin Groot