Sponsors

Het museum heeft voor het voortbestaan uw financiële steun nodig. Wie als persoon of namens een bedrijf het museum wil steunen is van harte welkom. De overheid biedt gevers mogelijkheden hun Inkomstenbelasting te verminderen. Zie ook www.daargeefjeom.nl

U kunt natuurlijk ook met een van de bestuursleden bellen of mailen

Het Museum is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat wil zeggen dat een gift in geld aan het museum aftrekbaar is voor de (inkomsten)belasting. De details verschillen naar gelang de persoonlijke omstandigheden van de gever. De eigen belastingadviseur kan daarover nauwkeurige inlichtingen geven.

Het bankrekeningnummer van het museum is NL74 INGB 0002 3620 93 t.n.v. Stichting MAN Museum Amsterdam Noord te Amsterdam.

 

Contactgegevens
Je kunt contact opnemen via onderstaand telefoonnummer op werkdagen van 13.00 tot 17.00 uur of via onderstaand email adres.

Telefoon: 06 8219 1182
E-mail: penningmeester@museumamsterdamnoord.nl

 

Onze subsidiegevers en sponsors